Tafel van 10 heeft het engagement opgenomen om fondsen te werven voor de inrichting van dit woonhuis. Mensen met een beperking hebben ook op dat vlak speciale noden. Met een budget van 35.000 euro hopen we aan al die noden tegemoet te kunnen komen.

Om een deel van dit budget bij mekaar te krijgen, organiseren we twee activiteiten: een Kerstveiling 2021 van duivenbonnen voor de duivenliefhebbers en de Kersttombola 2021 voor alle andere mensen van goede wil. 
We danken iedereen die op welke manier dan ook bijdraagt om een aangepaste inrichting van het woonhuis mogelijk te maken.

Margot Geussens en Wim Coel

 

Wat is het profiel van de mensen die er komen wonen?
We stellen je graag één van hen voor:
Jonas is een lieve 22-jarige jongen. Hij heeft een ernstige vorm van autisme. Bovendien heeft hij een verstandelijke beperking. Zijn verstandelijke en emotionele ontwikkeling is blijven hangen op het niveau van een 4-jarige kleuter. Jonas denkt, voelt en leeft dus zo. Hij kijkt naar tekenfilmpjes van Musti en kleurt kleurplaten. Hij heeft constant iemand in de buurt nodig en kan maar korte, eenvoudige activiteitjes doen.
Voor Jonas en 9 andere zorgbehoevenden wordt dit kleinschalige woonhuis klaargestoomd. Ook zij verdienen een warm, kwaliteitsvol leven.